Persondata- & cookiepolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google
 • Facebook

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@levebobler. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Levebobler
Stationsvej 2
3670 Veksø Sjælland

Telefon: 50 48 04 23
Mail:
CVR 40493689

PERSONDATAPOLITIK

Levebobler behandler en række personoplysninger om dig for at kunne give dig den bedste behandling. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

De oplysninger, vi registrerer og behandler om dig, er:

 • Oplysninger, du selv har afgivet til os. Det drejer sig om:
  • dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.)
  • dit cpr-nummer (KUN hvis det er tvingende nødvendigt pga. tilskud fra det offentlige eller lignende)
  • opkrævningsoplysninger (kontonummer mv.)
  • de helbredsoplysninger, du eventuelt har afgivet i forbindelse med din behandling i Levebobler eller senere.
 • Helbredsoplysninger, som vi indhenter med dit samtykke fra behandlere i forbindelse med en eventuel senere behandling.
 • Kommunikation mellem dig og Levebobler.
 • Oplysninger, som registreres ved din brug af hjemmesiden (cookies).

HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Levebobler anvender oplysningerne om dig i forbindelse med administration af dine forhold hos Levebobler samt til vores kommunikation med dig. Levebobler bruger kun din e-mail til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det.

Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at lave statistikker og analyser for at kunne forbedre vores service.

OPLYSNINGER AFGIVET I FORBINDELSE MED BOOKING

OPKRÆVNINGSOPLYSNINGER (KONTONUMMER MV.)

Oplysningerne anvendes til opkrævning af betaling for behandlinger. Levebobler overfører opkrævningsoplysninger til Terapeut Booking.

KONTAKTOPLYSNINGER (NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG E-MAILADRESSE MV.)

Oplysningerne anvendes til fremsendelse af påmindelse om behandling og opkrævninger. Hvis du har registreret dit telefonnummer, kan vi bruge det til at kontakte dig i forbindelse med evt. ændringer i dine behandlinger.

Levebobler bruger din e-mailadresse til at sende dig besked, når der er nyt om din behandling. Ved registrering af din e-mailadresse vælger du selv, om du ønsker at modtage andre typer af e-mails, herunder markedsføring.

CPR-NUMMER

Levebobler registrerer som udgangspunkt ikke dit cpr-nummer, når Levebobler opretter dig som klient i Terapeut Booking. Der kan dog være visse undtagelser, hvor det giver mening at registrere dit CPR-nummer.

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

For at kunne behandle dit cpr-nummer og de helbredsoplysninger, vi eventuelt måtte modtage som led i din oprettelse som klient i Terapeut Booking, indhenter Levebobler dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I tilfælde af at der opstår eller er risiko for en tvist, er Levebobler endvidere berettiget til at behandle oplysningerne på grundlag af retskravsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Levebobler behandler dine oplysninger som led i den aftale om forsikringsdækning, du har indgået med Levebobler på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Levebobler behandler dine oplysninger for at udarbejde statistiker, analyser og lignende på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, og art 9, stk. 2, litra g, om samfundsinteresse. Levebobler vil endvidere være forpligtet til at behandle og opbevare en række oplysninger om dig, som følge af gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandlingen af dine oplysninger, vil i nogle tilfælde væres dækket af flere af de beskrevne retsgrundlag.

HVEM VIDEREGIVER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Levebobler videregiver alene dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at administrere dine behandlinger, eller hvis Levebobler er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.

Dine oplysningerne videregives i relevant omfang til følgende:

 • Levebobler videregiver opkrævningsoplysninger til Terapeut Booking.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER?

Levebobler er dataansvarlige for de oplysninger, Levebobler registrerer.

Levebobler anvender Terapeut Booking, UnoEuro og Design8 som databehandlere, samt leverandører af it-services og hosting samt kommunikationsvirksomheder til tryk og udsendelse af breve mv.

Levebobler indgår udførlige databehandleraftaler med alle databehandlere, som sikrer, at dine data er beskyttet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Dine data behandles efter Leveboblers interne retningslinjer, og Levebobler fører løbende kontrol med databehandlerne.

Levebobler overfører ikke dine personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Levebobler opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til administration af dine behandlinger eller er krævet for at efterleve gældende lovgivning.

De oplysninger, som Levebobler er forpligtet til at opbevare i overensstemmelse med bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

DATASIKKERHED

Levebobler passer godt på dine oplysninger. Når du bruger vores løsninger, er dine oplysninger derfor beskyttet med en sikker kommunikationsforbindelse. Levebobler fører løbende kontrol med, at vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger hos Levebobler. Levebobler anvender ISO 27001:2017 til kontrol af sikkerhedsforanstaltningerne.

 

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED LEVEBOBLER BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

RETTEN TIL AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at sende en mail. Du er også velkommen til at kontakte Levebobler telefonisk på 50 48 04 23 eller pr. brev.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Leveboblers behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke.

Behandling af dit cpr-nummer og eventuelle helbredsoplysninger er kan være nødvendigt, for at Levebobler kan administrere dine oplysninger. Denne behandling kan Levebobler som udgangspunkt kun foretage med dit samtykke. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det besværliggøre behandlingen af dig. Levebobler gør endvidere opmærksom på, at Levebobler kan have ret til at fortsætte med at behandle dine oplysninger på et af de øvrige retsgrundlag, som er beskrevet ovenfor.

RET TIL AT SE DINE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og oplysning om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Hvis det viser sig, at Levebobler har registreret ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet.

RET TIL SLETNING

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger, vi har om dig, inden tidspunktet for Levebobler almindelige sletning.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Levebobler fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Leveboblers behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 

RET TIL DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

HVEM KAN DU KONTAKTE OM VORES BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER?

Hvis du ønsker at kontakte os om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, eller at klage over Leveboblers behandling af dine personoplysninger opfordrer Levebobler dig til at gøre det ved at sende en mail.

Du er også velkommen til at kontakte Levebobler telefonisk på 50 48 04 23 eller pr. brev. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Levebobler behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.