Handelsbetingelser

Nærværende Handelsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og Levebobler. Handelsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne. Salg af Leveboblers ydelser er primært rettet mod privatpersoner. Levebobler forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Handelsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Handelsbetingelserne altid er tilgængelige på Leveboblers hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil Kunden blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

Virksomhedsoplysninger

Levebobler v/ Cecilie Kloster Olsen
Veksø Stationsvej 2
3670 Veksø Sjælland
CVR-nummer 40493689

Kontakt på

Betaling og priser

Levebobler modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når ydelsen er afholdt. Gælder dog ikke for pakkeforløb.

Alle beløb er i DKK (danske kroner) og er inkl. moms.

Levebobler bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Vilkår og betalingsbetingelser

Ved Leveboblers online produkter er der 14 dages returret fra købsdatoen. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på og du vil få alle pengene tilbage, medmindre andet er oplyst.

Følgende undtagelser fra ovenstående:

  • Ved afbud mindre end 24 timers før afholdelse af en privat session, gives beløbet ikke retur. Ubenyttede klip på klippekort refunderes ikke efter et år efter købsdatoen.
  • Ved afbud mindre end 14 dage før starten af et gruppeforløb eller holdstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af prisen inklusive moms. Når der er 14 dage eller mindre til start af gruppeforløb eller holdstart, kan du ikke længere få pengene retur.
  • Når du tilmelder dig Leveboblers fysiske ydelser, er din tilmelding bindende.
  • Pakkeforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Ved ratebetaling er tilmelding er ligeledes bindende.

Levering

Online produkter bliver leveret digitalt via e-mail eller med Post eller fragtmand. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Sessioner, undervisning, forløb mm. i Levebobler afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver du orienteret hurtigst muligt.

Hvis sessioner, undervisning eller forløb skulle blive aflyst, betaler du ikke for det og ved forudbetaling får du det fulde beløb retur. Aflyses en undervisningsdag på forløbet, bliver dagen erstattet med en ny dato.

Rettigheder

Levebobler og Cecilie Kloster Olsen har alle rettigheder til de leverede produkter og alt materiale, såvel trykt som digitalt, som stilles til rådighed i relation til Leveboblers ydelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand uden en skriftlig aftale.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Cecilie Kloster Olsens virksomhed.

Hvis fysiske events, seminarer, workshops, foredrag og kurser filmes (kan både være med video og billeder), forbeholder Levebobler sig retten til at bruge disse optagelser i produkter og markedsføringshenseender.

Ansvar

Leveboblers arbejde er baseret på uddannelse, research og personlige erfaringer. Det skal derfor betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed og derfor uden nogen form for garanti.

Ethvert erstatningsansvar, som Levebobler måtte pådrage sig i relation til coaching, forløb, produkter, kurser mm. er begrænset til direkte skade og tab. Levebobler er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Levebobler har handlet simpelt uagtsomt. Leveboblers erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 100 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Databehandling

Levebobler og Terapeut booking har indgået en databehandleraftale. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, som i denne forbindelse er Levebobler. Du finder hele aftalen under punktet GDPR.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Kontakt

Hvis du har behov for at kontakte Levebobler, sker det enten på mail eller på telefon 50480423.

Ændringer af handelsbetingelser

Levebobler kan ændre handelsbetingelser ensidigt. Levebobler forbeholder sig ret til at opdatere og ændre handelsbetingelser på ethvert givent tidspunkt i nærværende dokument.

Når Levebobler opdaterer og ændrer handelsbetingelser, retter Levebobler også datoen for ‘sidst opdateret’ nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer Levebobler dig besked ved at anbringe en meddelelse på Levebobler.dk.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse:

Lov og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til Leveboblers hovedkontor nærmeste og relevante byret i Danmark. Enhver tvist har Levebobler dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.

 

SIDEN ER SIDST OPDATERET D. 29. APRIL 2020 OG ER FRA DENNE DATO GÆLDENDE.